ELI

L’Eli és la Subdirectora i Cap d’Administració de British House!) L’Eli ha estat part de l’escola des dels seus inicis, l’any 2001! i s’encarrega que tot a la British rutlli a laperfecció!

Les seves passions són les persones, viatjar, cantar i gaudir de la vida al màxim.